คู่มือแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เริ่มโดย kkthai20009, เม.ย. 15, 2018, 05:30 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

kkthai20009

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่[br]- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป[br]- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547[br]- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข[br]- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535[br]- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556[br]- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550[br]- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ[br]- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล[br]- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย[br]- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น[br]- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น[br]- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)[br]- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่[br]เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่[br]เข้าดูเว็บที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,แนวข้อสอบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่